Kdo jsme?

Divize solárních systémů společnosti MEROPS, byla založena v polovině roku 2007. K tomuto kroku nás vedly především důvody podpory alternativních zdrojů energie, zájem zákazníků o tyto produkty a v neposlední řadě také investice do nových technologii.

Základem strategie organizace MEROPS spol. s r.o. je poskytovat kvalitní služby spojené s kvalitou profilu za přijatelnou cenu.

,,Na prvním místě je spokojený zákazník, na jehož zakázkách závisí existence organizace.“

Vývoj a výroba solárních kolektorů zde probíhá s použitím nejmodernějších technologií současnosti. Tomu odpovídá i jejich kvalita a dosažená certifikace – evropská norma SOLAR KEYMARK, včetně EN 12975-1,2.

U rodinných domů provádíme montáže solárních systémů pro ohřev TUV, topení nebo vody bazénů v kombinaci s klasickými zdroji tepelné energie, např. plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo a další.

Instalujeme také solární systémy pro ohřev TUV na bytových a panelových domech. Systémy podle aktuálního slunečního svitu předehřívají, nebo ohřívají vodu před výměníkem od dálkového přívodu tepla, což přináší významné úspory všem obyvatelům domů.

U fotovoltaických systémů nabízíme především produkty od tradičních evropských výrobců, kteří poskytují na své výrobky nadstandardní garanci životnosti až 25 let. Fotovoltaické systémy lze instalovat všude tam, kde jsou vhodné sluneční podmínky. Vyrobenou energii lze spotřebovat pro vlastní potřebu, nebo prodat.

Dle zákona 180/2005 (zákon na podporu alternativních zdrojů energie) je povinen provozovatel regionální distribuční soustavy vykoupit veškerou vyrobenou elektrickou energii z fotovoltaických systémů. V případě že se rozhodne majitel fotovoltaické elektrárny elektrickou energii spotřebovat pro své potřeby, má také nárok na poplatek za každou vyrobenou kW/h od provozovatele regionální distribuční soustavy, tzv. zelený bonus.

Politika jakosti

Základem strategie organizace MEROPS spol. s r.o. je poskytovat kvalitní služby spojené s kvalitou profilu za přijatelnou cenu. Orientujeme se na celou Českou republiku.

Záměr organizace: Vybudovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 na standardní úrovni.

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

 • Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.

 • Vysoká jakost našich produktů a služeb je naším nejvyšším cílem.
 • Námi vyráběné produkty a poskytované činnosti jsou v souladu s platnou legislativou a normou.
 • Zajišťujeme základní servis již v průběhu montáže.
 • Na naše výrobky a provedenou montáž poskytujeme pětiletou záruku.
 • Ve spolupráci s dodavateli průběžně řešíme maximální využití produktů a pomocného materiálu pro výrobu.
 • Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.
 • Vhodným výcvikem zaměstnanců hodláme docílit jejich plnou způsobilost k plnění požadavků této integrované politiky.

 • Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů.
 • Jsme si vědomi svých environmentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí a neustálé sledování a plnění právní legislativy a jiných požadavků, týkající se integrovaného systému řízení.
 • Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy, týkající se dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.
 • Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.

 • Vysoká jakost našich produktů a služeb je naším nejvyšším cílem.
 • Námi vyráběné produkty a poskytované činnosti jsou v souladu s platnou legislativou a normou.
 • Zajišťujeme základní servis již v průběhu montáže.
 • Na naše výrobky a provedenou montáž poskytujeme pětiletou záruku.
 • Ve spolupráci s dodavateli průběžně řešíme maximální využití produktů a pomocného materiálu pro výrobu.
 • Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.
 • Vhodným výcvikem zaměstnanců hodláme docílit jejich plnou způsobilost k plnění požadavků této integrované politiky.

 • Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů.
 • Jsme si vědomi svých environmentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí a neustálé sledování a plnění právní legislativy a jiných požadavků, týkající se integrovaného systému řízení.
 • Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy, týkající se dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.

Stanovená integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.

spolufinancován Evropskou unií

Projekt: Snížení energetické náročnosti provozu MEROPS

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006878

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny ke snížení nákladů na energie, resp. nákladů na výrobu. Přejít na ekologičtější výrobu s nižšími emisemi a zvýšením energetické soběstačnosti, za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.