Solární systémy

Vývoj a výroba solárních kolektorů zde probíhá s použitím nejmodernějších technologií současnosti. Tomu odpovídá i jejich kvalita a dosažená certifikace – evropská norma SOLAR KEYMARK, včetně EN 12975-1,2.

U rodinných domů provádíme montáže solárních systémů pro ohřevu TUV, topení nebo vody bazénů v kombinaci s klasickými zdroji tepelné energie, např. plynový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo a další.

RODINNÉ
DOMY

Solární systémy jsou technicky a výkonově sladěné soustavy určené pro efektivní zisk a zužitkování slunečního tepla v domácnostech a komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná, nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Zjistit více

PANELOVÉ
DOMY

TZB v panelovém domě je doplněno solárním systémem k ohřevu a předehřevu teplé užitkové vody. Systém je jako alternativní zdroj energie určen k předehřevu TUV před objektovou stanicí v domě a zajišťuje ohřev vody pro všechny bytové jednotky. TUV je dohřívána objektovou výměníkovou stanicí, centrálního zásobovatele tepla (CZT).

Zjistit více

SOLÁRNÍ
OHŘEV
TUV

Efektivní solární systém s kompaktním zásobníkem vody EFEKTIV nebo hydroUNIT a vysoce účinné kolektory SunWing T4 Cu nebo Alu, získávají optimální množství sluneční energie pro celý objem teplé vody, ve dvojitě smaltované nádrži. Integrovaná čerpadlová stanice a elektronická regulace zjednodušuje montáž, šetří instalační prostor a pořizovací náklady.

Zjistit více

PODPORA
TOPNÉ
SOUSTAVY

Komplexní využití sluneční energie ohřevu TUV a podpory vytápění rodinného domu. Systém je dimenzován pro objekty až do 150m2 vytápěné plochy. 3 a více kusů vysoce účinných kolektorů SunWing T4 Cu nebo Alu, natápí centrální akumulační nádrž hyGenio. Nerezový integrovaný výměník ohřívá až 38ltr./min. teplé vody hygienicky průtočným způsobem.

Zjistit více