Solární systémy jsou technicky a výkonově sladěné soustavy určené pro efektivní zisk a zužitkování slunečního tepla v domácnostech a komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná, nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Solární systémy lze rozšířit o kolektorovou plochu a okruh sezóně vyhřívající domácí bazén. Dosáhneme prodloužení koupací sezóny o několik týdnů, zvýšení solárního ohřevu TUV na více než 70%, případně výrazných energetických úspor na vytápění.

Solární systémy jsou naprosto bezobslužné, vyžadující občasný dohled, který majitel většinou podvědomě provádí při laické kontrole „kolik stupňů jde z kolektorů“. Vysoce selektivní kolektory SunWing firmy TWI spol. s r.o. ve správně navrženém systému Vás v budoucnu bezpochyby přesvědčí o správnosti Vaší volby využívat sluneční energii z hlediska ekonomického i ekologického, protože naše solární systémy Vám v lednu energii nezdraží.

Solární systémy jsou technicky a výkonově sladěné soustavy určené pro efektivní zisk a zužitkování slunečního tepla v domácnostech a komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná, nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Solární systémy lze rozšířit o kolektorovou plochu a okruh sezóně vyhřívající domácí bazén. Dosáhneme prodloužení koupací sezóny o několik týdnů, zvýšení solárního ohřevu TUV na více než 70%, případně výrazných energetických úspor na vytápění.

Solární systémy jsou naprosto bezobslužné, vyžadující občasný dohled, který majitel většinou podvědomě provádí při laické kontrole „kolik stupňů jde z kolektorů“. Vysoce selektivní kolektory SunWing firmy TWI spol. s r.o. ve správně navrženém systému Vás v budoucnu bezpochyby přesvědčí o správnosti Vaší volby využívat sluneční energii z hlediska ekonomického i ekologického, protože naše solární systémy Vám v lednu energii nezdraží.

Příklady návrhů

Ohřev TUV

(montáž kolektorů na šikmou střechu, rozvody do 60m)

Ostatní materiál:

čerpadlo, řídící jednotka, rozvody, expanzní nádrž, kapalina

Ohřev TUV s podporou vytápění

(montáž kolektorů  na šikmou střechu, rozvody do 60m)

Ostatní materiál:

čerpadlo, řídící jednotka, rozvody, expanzní nádrž, kapalina

Ohřev bazénu

Podle konkrétních požadavků a typu bazénu (zastřešený, nezastřešený, se slanou vodou, atd.)

Výkon solárních kolektorů v naší zeměpisné poloze

Ohřev teplé užitkové vody až do výše 70% Vaší spotřeby

Ohřev bazénu až do výše 100%

Podpora přitápění až do výše 30%

EN 12975-1,2  -ITW Stuttgart

SOLAR KEYMARK -DIN CERCO

ISO 9001:2000  -TÜV Mnichov – QMS TWI spol. s.r.o.

Zákon 258/2000 Sb. Ochrana veřejného zdraví

ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez el. kvalifikace

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění, Projektování a montáž

ČSN 07 0621 Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen

ČSN 07 0707 Tlakové expanzní nádoby s membránou nebo vakem bez cizího zdroje tlaku

ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro el. zařízení

ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 31 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 73 0540/2002,2005 Tepelná ochrana budov

ČSN 33 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. strojích

ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ÚV a ohřívání užitkové vody

Vyhl. ČÚBP 24/84 Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách

Vyhl. ČÚBP 48/82 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních

Vyhl. č. 91/1993 Sb. Bezpečnost práce v nízkotlakových kotelnách