Fotovoltaika je obor zabývající se procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Ty se skládají v panely, které jsou umístěny na střeše. Fotovoltaický panel slouží k výrobě elektřiny. Název je odvozen od slova foto (světlo) a volt (jednotka elektrického napětí).

Princip funkce přeměny slunečního záření na el. energii spočívá v jeho pohlcování pomocí slunečních fotovoltaických panelů a následnou přeměnou na elektrickou energii. Tento způsob získávání energie je šetrný k životnímu prostředí a je stále aktuálnější vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám energií.

Výhodou získávání energie pomocí fotovoltaických článků je, že nemají žádné mechanické pohyblivé části, čímž se předchází opotřebování, poruchámčasté údržbě. Není potřeba ani jakýchkoli přídavných pohonných látek, díky tomu nevytváří hlukneprodukuje odpad. Podle potřeb domácnosti či podniku lze skládat články do celků o libovolném výkonu.

Fotovoltaika je obor zabývající se procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Ty se skládají v panely, které jsou umístěny na střeše. Fotovoltaický panel slouží k výrobě elektřiny. Název je odvozen od slova foto (světlo) a volt (jednotka elektrického napětí).

Princip funkce přeměny slunečního záření na el. energii spočívá v jeho pohlcování pomocí slunečních fotovoltaických panelů a následnou přeměnou na elektrickou energii. Tento způsob získávání energie je šetrný k životnímu prostředí a je stále aktuálnější vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám energií.

Výhodou získávání energie pomocí fotovoltaických článků je, že nemají žádné mechanické pohyblivé části, čímž se předchází opotřebování, poruchámčasté údržbě. Není potřeba ani jakýchkoli přídavných pohonných látek, díky tomu nevytváří hlukneprodukuje odpad. Podle potřeb domácnosti či podniku lze skládat články do celků o libovolném výkonu.

 • Umístění fotovoltaických panelů
  Fotovoltaika je velmi univerzální technologií a její použití je různorodé. Nejčastěji se s ní však setkáme na fasádách a střechách administrativních budov, střechách rodinných domů nebo lze panely umístit na zem. Rozvoj zažívají zejména fotovoltaické systémy na střechách domů, které vyrábějí elektřinu buď pro vlastní spotřebu nebo vlastníci prodávají elektřinu distribučním společnostem za výkupní ceny. Fotovoltaické systémy lze instalovat všude tam, kde jsou vhodné sluneční podmínky.
 • Výhody instalací fotovoltaických systémů:
  nezávislost na vstupních zdrojích energie (zdroj energie je zdarma a všude k dispozici, liší se pouze potenciálem dané lokality)
  úspora nerostných zdrojů energie (uhlí), energie je vyráběná v místě spotřeby, nejsou tedy ztráty energie přenosem
  tichý provoz bez nároků na údržbu (panely stačí podle potřeby jedenkrát až dvakrát do roka umýt jako okna)
  dlouholetá životnost – až 30 let
  ekonomická návratnost – pohybuje se mezi 9-12 lety, záleží na množství a typu instalace
  tento projekt pomůže ke splněním závazku ČR dosáhnout do roku 2010 podíl 8 % elektřiny z OZE na celkové spotřebě elektřiny
 • Využití zeleného bonusu:
  Zelený bonus je výhodný pro majitele fotovoltaických elektráren, kteří část vyrobené energie spotřebují pro vlastní účely. Přebytek energie mohou výhodně odprodat do rozvodné sítě. Naopak v době nedostatku vlastního výkonu lze energii odebírat od distributora. Zelený bonus je tedy v podstatě prémií za výrobu vlastní elektřiny čistým způsobem.
 • Fotovoltaika a životní prostředí
  Ekologický přínos fotovoltaiky je obrovský. Přeměna sluneční energie v energii elektrickou je ekologicky čistá, neprodukuje žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk. Jeden kW instalovaného výkonu fotovoltaického systému ušetří přibližně 850 kg emisí CO2. Energie vynaložená na výrobu fotovoltaických článků se navrátí za 1,5 až 3 roky při dlouhé a prakticky bezúdržbové životnosti FVE přesahující 30 let.

Komponenty

níže uvádíme přehled výrobců fotovoltaických komponent

Fotovoltaické panely

Měniče