Politika jakosti

Základem strategie organizace MEROPS spol. s r.o. je poskytovat kvalitní služby spojené s kvalitou profilu za přijatelnou cenu.
Orientujeme se na celou Českou republiku.

Motto: Na prvním místě je spokojený zákazník, na jehož zakázkách závisí existence organizace.

Záměr organizace: Vybudovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 na standardní úrovni.

 

Realizace záměru organizace je založena na plnění následujících principů

 • Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadým úkolem.
 • Vysoká jakost našich produktů a služeb je naším nejvyšším cílem.
 • Námi vyráběné produkty a poskytované činnosti jsou v souladu s platnou legislativou a normou.
 • Zajišťujeme základní servis již v průběhu montáže.
 • Na naše výrobky a provedenou montáž poskytujeme pětiletou záruku.
 • Ve spolupráci s dodavateli průběžně řešíme maximální využití produktů a pomocného materiálu pro výrobu.
 • Stojíme o důvěru zákazníka, který musí být přesvědčen, že účelně, ekonomicky a efektivně vynaložil své prostředky.
 • Vhodným výcvikem zaměstnanců hodláme docílit jejich plnou způsobilost k plnění požadavků této integrované politiky.
 • Vždy se snažíme o maximální ochranu životního prostředí a šetrnost přírodních zdrojů.
 • Jsme si vědomi svých environmentálních aspektů a naším trvalým cílem je snižování negativních dopadů na životní prostředí a neustálé sledování a plnění právní legislativy a jiných požadavků, týkající se integrovaného systému řízení.
 • Neustále sledujeme a plníme požadavky platné legislativy, týkající se dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.
Stanovená integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance organizace.
 
Merops spol. s r. o. - solární systémy, tel./fax: +420 596 811 663, e-mail: solar@merops.cz