Solární podpora topné soustavy

TOP10 – solární podpora topení pro menší dům s 3-4 obyvateli

Komplexní využití sluneční energie ohřevu TUV a podpory vytápění rodinného domu. Systém je dimenzován pro objekty do 150m2 vytápěné plochy. 5ks vysoce účinných kolektorů SunWing T3 Classic, natápí centrální akumulační nádrž hyGenio. Nerezový integrovaný výměník ohřívá 38lt. /min teplé vody hygienicky průtočným způsobem. Minimální tepelné ztráty zajišťuje kvalitní 100mm izolace. Součástí kompletu je digitální regulace a čerpadlová jednotka zjednodušující instalaci. Systém prodlužuje životnost kotlů a snižuje spotřebu paliva. Solární systém lze zapojit se všemi typy kotlů. Speciální funkce, Ochrana proti přehřátí, Vám zajistí bezproblémový chod systému např. během Vaší dovolené. Systém pokryje až 60% spotřeby teplé vody 3-4 členné rodiny a až 30% energetických nákladů na vytápění. TOP10 je rozšířitelný o bazénový okruh, čímž se zvýší účinnost v letních měsících, kdy je přebytek sluneční energie. Vhodné do zateplených domů.

 
Sestava:  
Solární kolektor T3 Classic 5 ks
Separátor vzduchu teplonosné kapaliny 1 ks
Montážní sada na šikmou střechu 2 ks
Spojovací set 1 ks
Akumulační nádrž hyGenio 600 l 1 ks
Čerpadlová stanice, pojišťovací ventil 1 ks
Digitální regulace vč. teplotních čidel a jímky 1 ks
Expanzní nádrž 50 l 1 ks
Držák expanzní nádoby 1 ks
Nemrznoucí teplonosná kapalina 50 l
 

Sníženou sazbu DPH 15%, je možné poskytnout jen tehdy, je li systém dodán a namontován odbornou firmou.

TOP14 – solární podpora topení pro menší dům s 4-5 obyvateli

Komplexní využití sluneční energie ohřevu TUV a podpory vytápění rodinného domu. Systém je dimenzován pro objekty do 200m2 vytápěné plochy. 7ks vysoce účinných kolektorů SunWing T3 Classic, natápí centrální akumulační nádrž hyGenio. Nerezový integrovaný výměník ohřívá 58lt. /min teplé vody hygienicky průtočným způsobem. Minimální tepelné ztráty zajišťuje kvalitní 100mm izolace. Součástí kompletu je digitální regulace a čerpadlová jednotka zjednodušující instalaci. Systém prodlužuje životnost kotlů a snižuje spotřebu paliva. Solární systém lze zapojit se všemi typy kotlů. Speciální funkce, Ochrana proti přehřátí, Vám zajistí bezproblémový chod systému např. během Vaší dovolené. Systém pokryje až 60% spotřeby teplé vody 4-5 členné rodiny a až 30% energetických nákladů na vytápění. TOP14 je rozšířitelný o bazénový okruh, čímž se zvýší účinnost v letních měsících, kdy je přebytek sluneční energie. Vhodné do zateplených domů.

 
Sestava:  
Solární kolektor T3 Classic 7 ks
Separátor vzduchu teplonosné kapaliny 1 ks
Montážní sada na šikmou střechu 2 ks
Spojovací set 1 ks
Akumulační nádrž hyGenio 800 l 1 ks
Čerpadlová stanice, pojišťovací ventil 1 ks
Digitální regulace vč. teplotních čidel a jímky 1 ks
Expanzní nádrž 50 l 1 ks
Držák expanzní nádoby 1 ks
Nemrznoucí teplonosná kapalina 50 l
 

Sníženou sazbu DPH 15%, je možné poskytnout jen tehdy, je li systém dodán a namontován odbornou firmou.

 
Merops spol. s r. o. - solární systémy, tel./fax: +420 596 811 663, e-mail: solar@merops.cz