Solární systémy pro rodinné domy

Solární systémy jsou technicky a výkonově sladěné soustavy určené pro efektivní zisk a zužitkování slunečního tepla v domácnostech a komerčních objektech. Základním požadavkem redukce energetických nákladů Vaší domácnosti je volná, nestíněná, jižně orientovaná plocha k instalaci kolektorů.

Solární systémy lze rozšířit o kolektorovou plochu a okruh sezóně vyhřívající domácí bazén. Dosáhneme prodloužení koupací sezóny o několik týdnů, zvýšení solárního ohřevu TUV na více než 70%, případně výrazných energetických úspor na vytápění.

Solární systémy jsou naprosto bezobslužné, vyžadující občasný dohled, který majitel většinou podvědomě provádí při laické kontrole „kolik stupňů jde z kolektorů“. Vysoce selektivní kolektory SunWing firmy TWI spol. s r.o. ve správně navrženém systému Vás v budoucnu bezpochyby přesvědčí o správnosti Vaší volby využívat sluneční energii z hlediska ekonomického i ekologického, protože naše solární systémy Vám v lednu energii nezdraží.

 

Solární kolektory a systémy Vám poskytují v naší zeměpisné poloze dostatek energie pro:

 • Ohřev teplé užitkové vody až do výše 70% Vaší spotřeby
 • Ohřev bazénu až do výše 100%
 • Podpora přitápění až do výše 30%

Příklad návrhu na ohřev TUV (montáž kolektorů na šikmou střechu, rozvody do 60m)

 
Počet osob Počet kolektorů Zásobník TUV Ostatní materiál
2 2 300 litrů čerpadlo, řídící jednotka, rozvody, expanzní nádrž, kapalina
3-4 3 300 litrů
5-6 4 400 litrů
 

Příklad návrhu na ohřev bazénu (rozvody do 60m)

 
Rozměry bazénu Počet kolektorů Ostatní materiál
3 x 7 m 5 čerpadlo, řídící jednotka, rozvody, expanzní nádrž, kapalina
 

Příklad návrhu na ohřev TUV s podporou vytápění (montáž kolektorů na šikmou střechu, rozvody do 60m)

 
Počet osob Vytápěná plocha Počet kolektorů Zásobník Ostatní materiál
3 - 5 do 150m2 6 800 litrů čerpadlo, řídící jednotka, rozvody, expanzní nádrž, kapalina
 

Certifikace

EN 12975-1,2 - ITW Stuttgart
SOLAR KEYMARK   - DIN CERCO
ISO 9001:2000 - TÜV Mnichov - QMS TWI spol. s r.o.

Související vyhlášky a normy

 • Zákon 258/2000 Sb. Ochrana veřejného zdraví
 • ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez el. kvalifikace
 • ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní
 • ČSN 06 0310 Ústřední vytápění, Projektování a montáž
 • ČSN 07 0621 Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen
 • ČSN 07 0707 Tlakové expanzní nádoby s membránou nebo vakem bez cizího zdroje tlaku
 • ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro el. zařízení
 • ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů
 • ČSN 31 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím
 • ČSN 73 0540/2002,2005 Tepelná ochrana budov
 • ČSN 33 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. strojích
 • ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ÚV a ohřívání užitkové vody
 • Vyhl. ČÚBP 24/84 Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelnách
 • Vyhl. ČÚBP 48/82 Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních
 • Vyhl. č. 91/1993 Sb. Bezpečnost práce v nízkotlakových kotelnách
 
Merops spol. s r. o. - solární systémy, tel./fax: +420 596 811 663, e-mail: solar@merops.cz